Historie skautingu

30.9.2008 18:35
Rubriky: Nováčkovská zkouška

22. února 1857 se v Londýně narodil Robert Baden-Powel, zakladatel skautingu a světový náčelní skautů.

14. srpna 1860 se v anglickém South shields narodil zakladatel woodcraftu a první náčelník amerických skautů Ernest Thompson Seton.

5. září 1876 se v Praze narodil zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík. 22. února 1889 se narodila Olave Saint Clair Soames, provdaná Baden-Powellová, jediná světová náčelní skautek.

1902 - Baden-Powell se účastní obléhání pevnosti Mafeking za búrské války. V americe se odehrál první tábor Woodcraft Indians pod vedením E. T. Setona.

1907 - Na ostrůvku Brownsea u jihoanglického přístavu Pool v průlivu La Manche vede B-P svůj první skautský tábor. Počátek datování skautingu.

1908 - V lednu byla v Anglii založena první skautská organizace na světě - The Boy Scouts. Byla vydána první skautská příručka Scouting for boys sepsaná B-P.

1909 - Na skautské přehlídce v Londýně se prvně objevila skupina okrojovaných skautek.

1910 - Pod vedením Powellovy sestry Agnes se zakládá organizace anglických skautek Girl Guides Association. Dívky si za svůj odznak zvolily trojlístek. V Anglii byl také utvořen odbor vodních skautů (Sea scout).

1911 - A. B. Svojsík, profesor na žižkovské reálce, kde učil tělocvik, odjíždí do Anglie, aby skauting viděl na vlastní oči. Překládá Scouting for boys a píše brožuru Český skaut a knihu Základy junáctví. Zároveň vede první družinu českých skautů - svých žáků.

1912 - ABS vede první tábor českých junáků ve Vorlovských lesích u Lipnice na Českomoravské vrchovině. B-P se žení s Olave, později spolu měli tři děti.

1914 - Skauting měl být u nás pod záštitou Sokola, ale ten odmítl. Proto se zakládá spolek Junák - Český skaut.

1915 - V Junáku - Českém skautu je ustanoven odbor pro dívčí výchovu. V létě se koná první tábor českých skautek u Živohoště.

1918 - 28. října byla vyhlášena Československá republika. Druhý den byla zřízena skautská pošta a vydány první skautské známky na světě.

1919 - Byl ustanoven Svaz Junáků - skautů RČS a byl zaveden odznak lilie se štítkem a psí hlavou.

1920 - Poprvé byl udělen zlatý odznak Za čin junácký. Devatenáctiletý student zachránil tři tonoucí děti. Jmenoval se Rudolf Plajner. V Londýně se konalo první světové Jamboree.

1922 - Československé skautky byly přijaty do Mezinárodní rady skautek na mezinárodní konferenci v Cambridge. ČSR se stala jedním ze zakládajících států mezinárodního skautského ústředí a ABS členem Mezinárodního skautského výboru.

1926 -  22. únor  byl vyhlášen za svátek všech skautek světa - Thinking Day - Den sesterství.

1928 - Byla založena Světová asociace skautek - WAGGGS, ČSR byla opět jedním ze zakládajících států.

1929 - B-P byl povýšen do šlechtického stavu - Lord Baden-Powell of Gilwell.

1930 - Olave B-P byla zvolena první a zároveň poslední světovou náčelní. 1931 - V Praze se konalo první slovanské jamboree, účastnilo se ho 15 000 skautů a skautek.

1935 - Naše skautky si začaly podkládat slibový odznak modrým trojlístkem. 1936 - Malíř, spisovatel, přírodovědec, zálesák a zakladatel woodcraftu E. T. Seton navštívil Prahu.

1938 - 17. září zemřel A. B. Svojsík na streptokokovou nákazu. Pohřben byl 20. září za účasti 3 000 skautů a skautek na Vyšehradském hřbitově.

1939 - V lednu proběhl ustavující sněm Junáka (sjednocení čs. skautingu), velitel B. Řehák, náčelník Rudolf Plajner, náčelní Vlasta Koseová.

1940 - 28. října bylo vydáno nařízení o rozpuštění Junáka, týden na to nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

1941 - Na své farmě v Keni zemřel světový náčelník Robert Baden-Powell.

1945 - Ihned při Pražském květnovém povstání byla obnovena skautská činnost.

1946 - Světová náčelní Olav B-P byla u nás na návštěvě. Byl odstartován první ročník Svojsíkova závodu v Praze. Na Ivančeně v Beskydech byla založena mohyla - uctění památky skautů popravených nacisty 24. dubna 1945. Zemřel E. T. Seton.

1948 - Junák byl začleněn do Svazu československé mládeže - začala druhá likvidace našeho skautingu.

1950 - V Ústředním listě republiky Československé byl oznámen zánik Junáka.

1968 - V březnu byl Junák podruhé obnoven.

1969 - 18. července poslal americký skaut - astronaut Neil Armstrong pozdrav skautům a skautkám z paluby Apolla 11, tři dny na to byl prvním člověkem, který se prošel po Měsíci.

1970 - V září byla potřetí ukončena činnost Junáka. Do prosince 1989 pokračovala řada skautských oddílů pod hlavičkami jiných povolených organizací.

1973 - Zemřela Vlasta Koseová, jedna z největších osobností našeho dívčího skautingu. 1977 - Zemřela jediná světová náčelní skautek Olave Baden-Powell.

1987 - Zemřel náčelník československého Junáka RNDr. Rudolf Plajner.

1989 - V prosinci byly schváleny stanovy českého Junáka - svazu skautů a skautek ministerstvem vnitra a životního prostředí. Junák byl potřetí obnoven a funguje dodnes.

1990 - Proběhl obnovující sněm Junáka. na mezinárnodní konferenci skautek v Singapuru byly československé skautky opět přijaty do světové organizace WAGGGS. Na mezinárodní konferenci skautů v Paříži byly naši skauti přijati zvonu do WOSM.

1993 - 1. ledna se Československo rozdělilo na Českou a Slovenskou republiku. Vytvořili se tak nové národní organizace, které požádaly o opětovné přjetí do WOSM a WAGGGS.

1996 - Chlapecký kmen byl přijat do WOSM, dívčí kmen do WAGGGS. Rozdělením Československa přestali být čeští a slovenští skauti řazeni mezi zakládající organizace WAGGGS a WOSM.

2007 - Po celý rok probíhaly oslavy ke stoletému výročí skautingu. V Anglii, kde skauting vznikl, se konalo Jamboree. Pomalu se u nás začíná objevovat Nový výchovný program Junáka, který má inovovat výchovné prostředky, aby odpovídaly době a zájmům dětí a mladých lidí.

2011/2012 - Celý školní rok je ve znamení malých i velkých oslav 100 let českého skautingu. Vychází kniha Skautské století, Česká pošta vydává poštovní známku v hodnotě 21,-Kč, v muzeu hlavního města Prahy se koná výstava Trochu lepší svět - Století skautingu. 24. dubna probíhá celorepublikový šátkový den a v televizi je na ČT2 celý den program na téma skauting. 

Kultura

3.2.2008 18:18
Rubriky: Nováčkovská zkouška
Skautské časopisy...
 • Světýlko - pro světlušky a vlčata
 • Skaut Junák - léta vydávaný časopis pro skautky a skauty
 • Skauting - novější časopis pro skautky a skauty
 • Skautský svět - magazín pro skauty a jejich příznivce
 • Kmen - pro roverstvo

Morseovka

1.2.2008 17:23
Rubriky: Nováčkovská zkouška
Jedna ze základních znalostí a povinných věcí v zápisníku...
 • A => . - (akát)
 • B => - . . . (blýskavice)
 • C => - . - . (cílovníci)
 • D => - . . (dálava)
 • E => . (erb)
 • F => . . - . (Filipíny)
 • G => - - . (grónská zem)
 • H => . . . . (hrachovina, hlaholice)
 • CH => - - - - (chléb nám dává)
 • I => . . (ibis)
 • J => . - - - (jasmín bílý)
 • K => - . - (krákorá)
 • L => . - . . (lupíneček)
 • M => - - (mává)
 • N => - . (nástup)
 • O => - - - (ó náš pán)
 • P => . - - . (papírníci, plantážníci)
 • Q => - - . - (kvílí orkán)
 • R => . - . (rarášek)
 • S => . . . (sekera, sobota)
 • T => - (trám)
 • U => . . - (učený)
 • V => . . . - (vyučený)
 • W => . - - (vagón klád)
 • X => - . . - (xénokratés)
 • Y => - . - - (Ýgar mává)
 • Z => - - . . (známá žena)
 • 1 => . - - - -
 • 2 => . . - - -
 • 3 => . . . - -
 • 4 => . . . . -
 • 5 => . . . . .
 • 6 => - . . . .
 • 7 => - - . . .
 • 8 => - - - . .
 • 9 => - - - - .
 • 0 => - - - - -

Uzly

11.1.2008 10:23
Rubriky: Nováčkovská zkouška
Další ze základních znalostí a jedna z povinných věcí v zápisníku... Dračí smyčka vypadá stejně jako škoťák, ale jinak se váže.

Schéma Junáka

15.12.2007 15:34
Rubriky: Nováčkovská zkouška
schema_junaka_male.png

Kroj

5.12.2007 12:20
Rubriky: Nováčkovská zkouška
Co potřebuju:
 • košile
 • hnědý šátek
 • turbánek
 • píšťalka
 • zelená šňůrka
 • nášivka WAGGGS
Ostatní nášivky nejsou nutné a domovenku s číslem dostanete v klubovně. Ke kroji se nosí kalhoty přírodní barvy, nemusí být přímo krojové. - Co kam patří: Levý rukáv - domovenka, číslo, družina Pravý rukáv - WAGGGS, odborky Levá kapsa - nad ní slibový odznak, uvnitř píšťalka na šňůrce připevněné na levém rameni Pravá kapsa - nad ní domovenka Czech republic, uvnitř průkazka

Pokřiky

12.9.2007 13:38
Rubriky: Nováčkovská zkouška
76. středisko "5. květen Radotín" Plnit zákon je náš cíl,
pátý květen Radotín! - 125. dívčí oddíl "Trojlístek radosti" Kdo chceš mít svět lepší,
pro dobro žít,
lásku všem rozdávat,
za vlast se bít,
přírodu milovat,
s odvahou vyrůstat,
nuž hola hola,
Junák tě volá! - družina Vyder Hbité, rychlé, chlupaté,
chytré hlavy ušaté.
Berounka je domov náš,
když seš Vydra vodu znáš!