Svojsíkův závod - Co to je?

8.4.2011 16:32
Rubriky: Zajímavosti ze skautingu

Svojsíkův závod je závod skautských družin s dlouholetou tradicí. Cílem závodu je podpořit fungování družin a jejich spolupráci, vést skauty ke skatuské praxi pro život a k praktickému využití a možnost setkání a porovnání se s dalšími družinami.

Závodu se účastní reálné družiny fungující během roku. Soutěžní družinu tvoří 4 až 8 členů ve věku do 15 let (do ročníku 1996). V čele družiny stojí rádce se svým podrádcem ve věku max. 16 let (ročník 1995). Družiny, které tato kritéria nesplňují, se mohou zúčastnit závodu jako nesoutěžní.

Svojsíkův závod se dělí do tří kol - základní, krajské a celostátní. Pokud uspějeme v květnovém základním kole, postoupíme do krajského. Závod se dělí do dvou kategorií - dívčí a chlapecká.

Moduly

Svojsíkův závod je tvořen několika moduly - Závod, Brány, Výprava, Táboření. V základním kole bude modul Závod a k němu minimálně jeden další.

Modul Závod

Představuje hlavní část Svojsíkova závodu a obsahuje minimálně 7 disciplín.

Je zaměřen na spolupráci družiny a týmové úkoly se zaměřením na schopnost být připraven a dokázat si poradit. Může obsahovat např. první pomoc (maskovaná zranění), krizové situace a jejich řešení (reálné modelové situace), hledání informací (jízdní řád, internet, slovníky,...), týmové řešení problému, pozorování a všímavost (+ usuzování), orientace v terénu, pobyt v přírodě, případně dovednosti z modulu Táboření (pokud tento modul není obsažen samostatně).

Modul Brány

Umožňuje vyniknout jednotlivým členům družiny, každý z nich je dobrý v něčem jiném. Brány je možné si představit jako několik odlišných skupin disciplín (bran) pro jednotlivce, přičemž každý člen družiny plní úkoly jedné brány.

Brány testují mimo jiné schopnost rozdělení členů družiny podle toho, v čem jsou dobří. Mohou obsahovat okruhy: schopnost překonat se, manuální zručnost, fyzická zdatnost, logické myšlení, znalost přírodnin, znalost dopravních pravidel, všeobecné znalosti a další. Na výběr budou minimálně tři brány.

Modul Výprava

Zapojuje do Svojsíkova závodu prvky putování, ať už v přírodě nebo v městském prostředí. Během výpravy družina plní různé úkoly, na které narazí během cesty nebo na které se mohla připravit před samotnou akcí.

O co jde v tomto modulu - spolupráce a domluva družiny před konáním závodu, orientace v přírodním terénu nebo ve městě, zjišťování informací během výpravy, plánování cesty a úkolů, cestování dopravními prostředky, schopnost rádce řídit družinu.

S družinou jde tzv. průvodce, který nijak nezasahuje do závodu. Bezpečnost může být zajištěna i jinak (např. blízkostí jednotlivých stanovišť).

Modul Táboření

Využívá prvků, které standardně obnáší účast na víkendové akci. Družina by měla ovládat: balení batohu, stavba stanu nebo nouzového přístřešku, rozdělání ohně, vaření jídla, úklid tábořiště,...

Naše družina se zúčastní základního kola v termínu 13. - 15. 5., které se bude konat v Malé Hraštici.