Členské příspěvky 2012

9.1.2012 19:46
Rubriky: 2012

Příspěvek: 600,– Kč

Termín platby: 25. ledna 2012

Účet střediska: 0126549349/0800

Variabilní symbol: prvních 6 číslic RČ dítěte (u sourozenců jednoho z nich)

Zpráva pro příjemce: jméno nebo přezdívka

Středisková rada stanovila výši členských příspěvků pro rok 2012 pro děti, rovery a vedoucí na 600,- Kč. Termín řádného zaplacení je 25. ledna 2012.

Z vybraných 600 Kč odvádíme 330 Kč na okres a ústředí Junáka a z nich je pak hrazeno například pojištění dětí na akcích nebo skautské časopisy, které dětem každé dva měsíce chodí poštou. Zbylých 270 Kč zůstává ve středisku.

Členské příspěvky pro nás představují cenný a potřebný zdroj příjmů pro chod střediska, jelikož je můžeme použít na úhradu nákladů, které nelze zaplatit z účelově vázaných dotací a grantů. Výhody registrovaných členů jsou kromě jiného i snížení reálné ceny výletů a akcí. Např.  víkendová výprava do hor má reálné náklady (jízdné, ubytování, jídlo, materiál) kolem 650 Kč/osobu, vybíraná částka pro děti je cca 350 Kč/osobu.

Členské příspěvky ve výši 600 Kč prosím uhraďte do 25. ledna 2012 na účet střediska 0126549349/0800 u České spořitelny. Pro identifikaci uveďte jako variabilní symbol prvních šest číslic RČ dítěte (při platbě za více dětí si jedno RČ vyberte). Pro rychlejší identifikaci platby prosím uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

Pro rodiče s více dětmi lze po domluvě provést platbu členských příspěvků v několika splátkách v průběhu roku, nebo lze příspěvek ze sociálních důvodů snížit.

Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit, neváhejte nás kontaktovat - dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.

Vedoucí střediska: Jiří procházka