Chceš být Vydrou? základní info

20.7.2013 20:00
Rubriky: O nás

Kdo jsou Vydry:

Kdo se může stát Vydrou:

 • holky od 11 do 16 let z Prahy - Radotína a širokého okolí
 • skautem se ale může stát každý. Stačí najít tu správnou skupinu (světlušky - dívky 6-11 let, vlčata - kluci 6-11 let, skauti - kluci 12-16 let, roveři - holky a kluci od 16 let)

Kdy a kde se scházíme:

 • každé úterý od 17 do 19 hodin v klubovně
 • klubovna leží ve dvoře kulturního domu U Koruny v Radotíně - červená vrata s lilií ;o) (mapa)

Co potřebuju:

 • 6 věcí na schůzku - blok a psací potřeby, zápisník, uzlovačku, KPZ, šátek, stezku - viz Věci na schůzku
 • vybavení na výpravy - krosna (cca 60 l - částečně závisí na velikosti spacáku), spacák, karimatka, pevné boty, zavírací nůž, plecháček
 • kroj 

Finance:

 • roční členské příspěvky: 650 Kč
 • členské příspěvky - nováček, který přišel od září do prosince: 300 Kč
 • jednodenní výpravy : 0 - 200 Kč
 • vícedenní výpravy: 200 - 500 Kč


Kontakt na Vydří vedení:

 • Pavla Nováková (Pájka) - pa.pajullla (zavináč) seznam.cz

Středisko - základní údaje

12.1.2009 22:46
Rubriky: O nás

Název:
Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko 5. květen Radotín

Adresa:
Sobětická 1332/5, 153 00 Praha - Radotín

Adresa klubovny:
dvůr kulturního střediska "U Koruny", Nám. Osvoboditelů 5, Praha - Radotín (mapa)

IČO:
411 882 268

Bankovní spojení:
0126549349/0800

 

Naše středisko

1.1.2008 19:39
Rubriky: O nás

76. středisko 5. květen Radotín

Středisko se dělí na oddíly a ty na velké družiny a v nich menší družinky. Chod střediska zajišťují vedoucí a roveři.

Činnost

Během roku se oddíly a družiny pravidelně každý týden schází v klubovně na schůzkách. Jejich program je různý hlavně podle věku. O víkendech podnikáme jednodenní nebo víkendové výpravy. Každý rok jsou nejméně čtyři střediskové výpravy (podzimky, vánoční výprava, přechod Brd a alespoň jedna výprava na jaře) a další akce a výpravy podnikají jednotlivé oddíly.
Vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor. Jezdíme na něj první tři neděle v červenci, trvá přibližně 17-19 dní. Letos pojedeme již poněkolikáté kousek od Konstantinových Lázní. Děti jsou tu rozděleny do smíšených družinek (malí, velcí, holky, kluci). Celý tábor provází nějaká etapová hra. Kromě toho tu probíhají různě zaměřené kluby (batika, poznávání přírody, týmovky, divadlo), hry, oddílové programy a všichni včetně dětí se podílejí na chodu tábora (pomoc v kuchyni, příprava dřeva, noční hlídky,...).

Oddíly

125. dívčí oddíl Trojlístek radosti

Oddíl se dělí na dva pododdíly (nebo velké družiny) - skautky a světlušky.
Světlušky - Ještěrky jsou dívky ve věku 6 až 12 let. Schází se v klubovně každé pondělí od 17 do 18:30 hodin.
Skautky - Vydry jsou dívky ve věku od 12 do 16 let a schází se každou středu od 16 do 18 hodin.

155. chlapecký oddíl

I chlapecký oddíl se dělí na dvě velké části - skauty a vlčata. Oba pododdíly mají své družiny. Skauti - Mamuti a Škorpioni se schází každé úterý, vlčata - červená a žlutá šestka se schází každý čtvrtek.

576. roverský kmen Koaly

V roverském kmeni jsou dívky a chlapci nad 15 let. Jejich schůzky jsou nepravidelné. Pořádají vlastní akce i menší akcičky. Krom toho se starají o přípravu střediskových akcí a mnozí z roverů se podílejí i na vedení dětí během roku.

765. oddíl oldskautů

Členové od jednadvaceti let se mohou rozhodnout, zda chtějí být ještě rovery nebo přejít k oldskautům.

Junák - svaz skautů a skautek ČR

1.1.2008 19:32
Rubriky: O nás
je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem. Je největším celostátním občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Zároveň je členem světových organizací skautů a skautek, které sdružují na 40 miliónů členů ve více než 200 zemích a teritoriích světa. Vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly pracovat a vždy se znovu obnovil. Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Junák staví před každého cestu vlastního osobního rozvoje, pomáhá a pobízí k zdokonalování vlastních schopností a dovedností. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje téměř sto aktivit v oblastech, jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další. Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím mladých lidí. Jsou to:
 • Světlušky a vlčata (věk 6-10 let)
 • Skauti a skautky (věk 11-15 let)
 • Rangers a roveři (věk nad 15 let)
Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná. Základní principy skautingu jsou vyjádřeny ve skautském slibu, zákonu a heslu. Skautský slib „Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
• sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
• plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
• duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.“
Skaut může ukončit slib dodatkem:
„K tomu mi pomáhej Bůh.“ Skautský zákon
 • Skaut je pravdomluvný
 • Skaut je věrný a oddaný
 • Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 • Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 • Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 • Skaut je veselé mysli
 • Skaut je hospodárný
 • Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích
Skautské heslo: Buď připraven!

Schéma Junáka

15.12.2007 15:34
Rubriky: O nás
schema_junaka_male.png

Pokřiky

12.9.2007 13:38
Rubriky: O nás
76. středisko "5. květen Radotín" Plnit zákon je náš cíl,
pátý květen Radotín! - 125. dívčí oddíl "Trojlístek radosti" Kdo chceš mít svět lepší,
pro dobro žít,
lásku všem rozdávat,
za vlast se bít,
přírodu milovat,
s odvahou vyrůstat,
nuž hola hola,
Junák tě volá! - družina Vyder Hbité, rychlé, chlupaté,
chytré hlavy ušaté.
Berounka je domov náš,
když seš Vydra vodu znáš!