Skautská hymna

26.3.2010 11:08
Rubriky: Skautská idea

Na tomto odkaze naleznete slova i melodii skautské hymny:

http://www.youtube.com/watch?v=oAhl71cxXyM&NR=1

Skautská večerka

13.9.2007 17:31
Rubriky: Skautská idea
Zapad den, slunka svit
vymizel z údolí, z temen hor.
Odpočiň každý, kdos Boží tvor. V lesa klín spadl stín,
hasne již vatry zář,
svatý mír kráčí z hor,
usíná Boží tvor. Hm...

Skautská hymna

13.9.2007 17:30
Rubriky: Skautská idea
Junáci vzhůru, volá den!
Luh květem kývá orosen,
sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
Junáci vzhůru, volá den!
Junáci vzhůru, volá den! Junáci vzhůru, volá den!
Buď připraven, buď připraven
k obraně dobra a krásy,
dožiješ vlasti své spásy.
Junáci vzhůru, volá den!
Buď připraven! Buď připraven!

Vztyčení a sejmutí státní vlajky

13.9.2007 17:29
Rubriky: Skautská idea
Vztyčování státní vlajky Leť, vlajko, vesele výš!
Leť, vlajko, vesele výš!
Radostně vlaj a duj!
Radostně vlaj a duj! (3x) - Snímání státní vlajky Drahá vlajko, milá vlajko,
tmí se, děti tvé jdou spát.
Přicházejí tobě říci,
jak tě každý z nich má rád.
Loučíme se, když se skláníš,
hvězdy tlumí barev žár.
Vlajce zdar! Vlajce zdar! Vlajce zdar!

Zákon, slib a heslo skautek

12.9.2007 13:23
Rubriky: Skautská idea
Zákon skautek 1. Skautka je pravdomluvná. 2. Skautka je věrná a oddaná. 3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným. 4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky. 5. Skautka je zdvořilá. 6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských. 7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdkyň. 8. Skautka je veselé mysli. 9. Skautka je hospodárná. 10. Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích. - Slib skautek Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním. Dobrovolný dodatek: K tomu mi dopomáhej Bůh. - Heslo skautek Buď připravena!